A Breathing Metal-Organic Framework Based on Flexible Inorganic Building Units 
3 декабря 2019 года

20200111-01 Erik Svensson, Grape Hongyi Xu,Ocean Cheung, Marion Calmels, Jingjing Zhao, Catherine Dejoie, Davide M. Proserpio, Xiaodong Zou, A. Ken Inge A Breathing Metal-Organic Framework Based on Flexible Inorganic Building Units. Crystal Growth & Design, 2020, 20 (1), 320-329. doi: 10.1021/acs.cgd.9b01266 IF 3.972

  Ссылка на публикацию

Метки: , ,